Treść strony

Etapy prac


1. Wprowadzenie

Hydroizolacje poziome i pionowe

Każdy obiekt traktujemy indywidualnie. Pozwala to na dobór optymalnej, w danym przypadku, metody osuszania lub/i renowacji murów tzn. metody powodującej trwałe zmniejszenie wilgotności do poziomu umożliwiającego dalszą eksploatację.

Przed rozpoczęciem prac izolacji poziomej określamy ważne czynniki mające wpływ na dobór materiału i zakres prac.

2. Diagnoza

Analiza:

  • określenie uszkodzeń,
  • analiza i określenie przyczyn zawilgocenia,
  • analiza stanu technicznego konstrukcji.

Określenie sposobów naprawy i renowacji:

  • niezbędne prace naprawcze (wentylacja),
  • reprofilacja terenu, drenażu,
  • izolacje wtórne poziome,
  • izolacje wtórne pionowe,
  • tynki renowacyjne,
  • osuszanie.

3. Naprawa

Wykonanie koniecznych i uzgodnionych prac z klientem. Przy każdej iniekcji/hydroizolacji sporządzamy protokół określający podstawowe dane dotyczące materiału i sposobu prowadzonych prac.

4. Gwarancja

Przekazanie protokołu prac i wykonanie ponownej kontroli stanu zawilgocenia ścian. Udzielamy trzy letniej gwarancji na wykonany zakres prac.